We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

MenuNaar esj.nl

Wettelijke controle

Wanneer een wettelijk accountantsonderzoek?

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen en deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het betreft hier N.V.’s, B.V.’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In sommige gevallen zijn ook andere rechtspersonen zoals commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen of vereningen controleplichtig.

De jaarrekeningen van deze ondernemingen moeten voldoen aan de richtlijn van titel 9, boek 2 BW en dienen gecontroleerd te worden door een openbaar accountant, wanneer op twee opeenvolgende jaren wordt voldaan aan twee van de drie volgende criteria:

Boekjaar 2016

  • Het balanstotaal is groter dan €6.000.000,-
  • De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan €12.000.000,-
  • En er gemiddeld over het boekjaar meer dan 50 (full time) medewerkers in dienst waren.

ESJ Audit & Assurance B.V. beschikt over de vereiste vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze registeraccountants zijn daarmee bevoegd om deze wettelijke controles uit te voeren.

Controleplichtig?

Wilt u weten wat wij bij een wettelijke controle voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met een van onze registeraccountants op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een heldere offerte.

Breda
ESJ Zwijndrecht

Gerelateerde artikelen

Maak kennis met ESJ Audit Neem contact op »