We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

MenuNaar esj.nl

Dienstverleningsvoorwaarden

Onze werkwijze

Wij hechten veel waarde aan het maken van goede afspraken, het verschaffen van inzicht in onze werkwijze en het overleg met onze cliënten. We werken conform dienstverleningsvoorwaarden zodat duidelijk is wat wij van u verwachten, maar vooral wat u van ons mag verwachten.
De belangrijkste zaken treft u hieronder aan.

  • Bij het verrichten van onze werkzaamheden zijn wij deels afhankelijk van de informatie die de cliënt aanlevert, die informatie moet correct zijn. Dit betreft vaak informatie of correspondentie met derden. Het bijeenbrengen daarvan is voor een cliënt veelal tijdrovend en vraagt specifieke kennis. Deze taak nemen wij, na overleg, graag een cliënt uit handen.
  • In overleg met de cliënt stellen wij ons honorarium vast en vanzelfsprekend verstrekken wij een schriftelijke offerte waarop alle afspraken worden toegelicht.
  • Wij factureren in beginsel op maandbasis. Het is mogelijk om een andere wijze van factureren overeen te komen. Een deugdelijke specificatie wordt bijgevoegd. Op verzoek wordt een specificatie van dag tot dag verstrekt.
  • Wij hanteren een betalingstermijn van twintig dagen na factuurdatum. Wanneer er niet tijdig wordt betaald, zijn wij genoodzaakt rente en kosten, zoals gemeld in onze voorwaarden, in rekening te brengen.
  • Klachten nemen wij vanzelfsprekend in behandeling als deze binnen twintig dagen schriftelijk aan ons zijn gemeld.
  • Ingeval er toch een geschil ontstaat dan zal dit worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Klik hier om de volledige tekst van onze dienstverleningsvoorwaarden te downloaden

Maak kennis met ESJ Audit Neem contact op »